Laboratorium środowiska pracy
Profesjonalna kadra. Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań środowiska pracy.
Nasza oferta

Pomiary i badania akredytowane
Stanowiska pracy
Hałas
- PN-EN ISO 9612:2011 z wył. strategii 10 i 11
- PN-N-01307:1994
Stanowiska pracy
Powietrze
- PN-91/Z-04030/05
- PN-91/Z-04030/06
- PN-Z-04008-7:2002
- PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
Stanowiska pracy
Gazy
- PB-01 wydanie 1 z dnia 20.12.2018
Stanowiska pracy
Drgania ogólne
- PN-EN 14253+A1:2011
Stanowiska pracy
Drgania miejscowe
- PN-EN ISO 5349-1:2004
- PN-EN ISO 5349-2:2004
- PN_EN ISO 5349-2:2004/A1:2015
Środowisko ogólne
Hałas od instalacji i urządzeń
- Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r.(Dz.U. poz. 1710 i z 2022 poz. 614) z wyłączeniem punktu F
Pomiary i badania nieakredytowane
Oświetlenie elektryczne
we wnętrzach
- PN-EN 12464-1:2022-01
Oświetlenie elektryczne
na zewnątrz
- PN-EN 12464-2:2014
Wydatek energetyczny
- PN-EN 28996:1999
- PN-EN ISO 8996:2005
Ankieta dotycząca oceny zadowolenia klienta
Wypełnioną ankietę mogą Panśtwo wysłać pocztą lub zeskanowana pod adres biuro@prolab.opole.pl. Państwa ocena wpływa znacząco na jakość świadczonych przez nas usług. Dziękujemy !!!
Dotacje ZUS
Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Prolab Sp. z o.o. zaangażował się w kompleksową obsługę wniosków do ZUS w związku z konkursem „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.
W zeszłorocznej edycji konkursu wzięło udział kilkunastu naszych klientów, przeszło 90% wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, łączna kwota dofinansowania przekroczyła milion złotych.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wniosków:

  • Przygotowanie merytoryczne oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji
  • Przygotowanie dokumentów przed złożeniem wniosku, wnikliwa analiza
  • Doradztwo w zakresie celu, na jaki ma być przeznaczona dotacja (ograniczenie hałasu, stężenia pyłów, czynników chemicznych, pracy wysiłkowej etc.)
  • Wykonanie analiz, badań i pomiarów niezbędnych do złożenia wniosku
  • Przygotowanie kompletnego wniosku do złożenia w ZUS
  • Realizacja projektu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zaufanych wykonawców, mających doświadczenie w realizacjach projektów ZUS
  • Odbiór i analizy, badania i pomiary pokontrolne

Przez ostatnie trzy lata Prolab Sp. z o.o. obsługiwał projekty w zakresie analiz, badań i pomiarów.
Dziś rozszerzamy ofertę o kompleksową obsługę wniosków „od A do Z”.

W przypadku pytań i wątpliwości serdecznie zachęcam do kontaktu.