Laboratorium środowiska pracy
Profesjonalna kadra. Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań środowiska pracy.
Nasza oferta

Pomiary i badania akredytowane
Stanowiska pracy
Hałas
- PN-EN ISO 9612:2011 z wył. strategii 10 i 11
- PN-N-01307:1994
Stanowiska pracy
Powietrze
- PN-91/Z-04030/05
- PN-91/Z-04030/06
- PN-Z-04008-7:2002
- PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
Stanowiska pracy
Gazy
- PB-01 wydanie 1 z dnia 20.12.2018
Stanowiska pracy
Drgania ogólne
- PN-EN 14253+A1:2011
Stanowiska pracy
Drgania miejscowe
- PN-EN ISO 5349-1:2004
- PN-EN ISO 5349-2:2004
- PN_EN ISO 5349-2:2004/A1:2015
Środowisko ogólne
Hałas od instalacji i urządzeń
- Załącznik nr 7 do Rozp. Min. Środowiska z dn. 30.10.2014 r.
Pomiary i badania nieakredytowane
Oświetlenie elektryczne
we wnętrzach
- PN-EN 12464-1:2014
Oświetlenie elektryczne
na zewnątrz
- PN-EN 12464-2:2014
Wydatek energetyczny
- PN-EN 28996:1999 PN-EN ISO 8996:2005

Ankieta dotycząca oceny zadowolenia klienta
Wypełnioną ankietę mogą Panśtwo wysłać pocztą lub zeskanowana pod adres biuro@prolab.opole.pl. Państwa ocena wpływa znacząco na jakość świadczonych przez nas usług. Dziękujemy !!!
Newsletter
Opublikowano nowa normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

PCA od wielu miesięcy intensyfikuje działania informacyjne w związku z nowym wydaniem normy ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Polski Komitet Normalizacyjny z dniem 6 lutego 2018 roku włączył normę do zbioru polskich norm, publikując jej polski odpowiednik PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Nowelizacja normy stosowanej powszechnie jako wymaganie akredytacyjne będzie dotyczyć blisko 1,5 tys. laboratoriów badawczych i wzorcujących działających w Polsce, na co dzień świadczących usługi w niemal wszystkich obszarach gospodarki i życia. Laboratoria te, zgodnie z rezolucjami organizacji EA i ILAC właściwymi ds. akredytacji laboratoriów w Europie i na świecie, będą musiały dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025 i poddać się ocenie przez jednostkę akredytującą w przeciągu trzech lat od jej opublikowania w języku oryginału.

Więcej na stronie